01 aprill 2013

nali naljaks

2013. aasta Käru Vallalehe veebruarikuu numbris ilmus üleskutse „Naised tantsima!“, millega kutsuti tantsuhuvilisi naisi looma Kärusse naisrahvatantsurühma. 

Sel ajal tegutses Kärus Evi Raudsepa juhendamisel tantsurühm Käru memmed ja Valdo Rebade juhendamisel segarühm Kärutajad. Kuna mitmetel rahvatantsust huvitatutel naistel puudusid aga meespaarilised, et liituda segarühmaga, oli aeg soodus naisrühma loomiseks.

Esmaspäeval, 1. aprillil 2013 koguneski kümmekond tantsusooviga naist Käru Põhikooli võimlasse, et teha algust naisrühma tantsutreeningutega. Rühma oli nõus juhendama valla kultuuritöötaja Eva Seera, kes oli veebruaris lõpetanud Kesk-Eesti rahvatantsujuhendajate mahuka algkoolituse ning 2007. aasta sügisest tantsinud Kärutajate segarühmas Valdo Rebase käe all. 

Enamus kokku tulnud naistest olid rahvatantsuga kokku puutunud vaid põgusalt või siis jäi see lapsepõlve ja kooli aega. Vaid Riina Kalvetil, kes osales ka segarühmas ning Anne-Ly Reedel, kes samuti oli mõne aasta segarühmas tantsinud, oli värskem rahvatantsualane kogemus. Seega alustati põhisammude õppimisega ning peamiselt tantsiti pärimustantse ja õpiti lihtsamaid autoritantse nagu Oige ja vasemba, alustati tantsuga Kergole (A. Laine).

Lepiti kokku, et aprill ja mai on nö proovikuud, mille jooksul selgub, kas see, mida tehakse meeldib ja sobib, kas koostöö juhendajaga toimib ning kas on huvi jätkata juba täishooajaga sügisel.
Tantsurühma siseasju valiti korraldama lisaks juhendajale ka rühmavanem Anne-Ly Reede.


Tantsutreeningu päevaks jäi esmaspäev ning trennid toimusid kella 19-21 Käru Põhikooli võimlas. Treeningud toimusid pea jaanipäevani. Juuni alguseks oli naiste soov kindel – sügisel alustatakse rühmana ja täishooaega!